Synagoge Winsum

Stichting Behoud Synagoge Winsum     synagoge logo

Stichting Behoud Synagoge Winsum en Stichting Een Joodse Erfenis Winsum voeren een gezamenlijk donateurs/vriendenbeleid en dragen zorg voor een verantwoorde verdeling van de donaties. Ondersteuning van de stichtingen in de vorm van jaarlijkse donaties of eenmalige giften wordt bijzonder op prijs gesteld.

U kunt uw donatie storten op bankrekeningnummer: NL25 ABNA 0830 7801 81 ten name van Stichting Een Joodse Erfenis Winsum.

ANBI St. Een Joodse Erfenis is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties, schenkingen en legaten zijn daarom fiscaal aftrekbaar (zie www.anbi.nl).

STM 3506 2